Các sản phẩm

Tủ khô F1 <1% rh

Người mẫu F1-1200-6 F1-600
Hình ảnh sản phẩm
Phạm vi độ ẩm <1% RH ± 1% RH
Độ chính xác ± 2% RH; ± 1 ℃ (ở <10% RH, 25 ℃)
Thời gian phục hồi (Mở cửa 30 giây) Mở cửa 30 giây và đóng, thời gian phục hồi 15 phút đến < 5% RH, thời gian phục hồi 30 phút thành < 2% RH
Vôn 110V / 230V
Kích thước bên ngoài (mm) W1200 * D672 * H1820 W600 * D672 * H1820
Kích thước bên trong (mm) W1198 * D644 * H1618 W598 * D644 * H1618
Kích thước kệ (mm) W1155 * D530 * H20 W555 * D530 * H20
Sức chứa 1250L 624L
Số kệ 5 5
Sự tiêu thụ năng lượng Đại lộ 135Wh
Tối đa 425W
Đại lộ 83Wh
Tối đa 285W
1-2 of 2