Các sản phẩm

iX2B <5% RH Tủ khô giám sát mạng

Người mẫu iX2B-1200-6 iX2B-600
Hình ảnh sản phẩm
Phạm vi độ ẩm <5%RH
Độ chính xác ±3,0%RH, ±1,0oC
Thời gian hồi phục
(Mở cửa 30 giây)
Mở và đóng cửa 30 giây, thời gian phục hồi 15 phút về <10%RH,
Thời gian phục hồi 30 phút đến <5%RH
Vôn 110V/230V
Kích thước bên ngoài (mm) W1200*D672*H1820 W600*D672*H1820
Kích thước bên trong (mm) W1198*D644*H1618 W598*D644*H1618
Kích thước kệ (mm) W1155*D530*H20 W555*D530*H20
Dung tích 1250L 624L
Số kệ 5 5
Sự tiêu thụ năng lượng Đại lộ 105Wh
Tối đa. 305W
Đại lộ 55Wh
Tối đa. 155W
1-2 of 2