Các sản phẩm

TS Lưu trữ Ultra Low độ ẩm Khô Tủ / khô Box

Các vấn đề nứt sau đây là do thiếu kiểm soát độ ẩm chính xác trong quá trình sản xuất.
Dr. Storage cung cấp tủ khô không cần nitơ, không cần chân không và tiêu thụ điện năng thấp. Khách hàng thậm chí có thể nâng cấp tủ hiện tại của họ trong tương lai. Điều này cung cấp cho khách hàng một giải pháp hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường.
1-13 of 13