Các sản phẩm

CP03U
máy thấp độ kế

CP03U

máy thấp độ kế

Sự miêu tả
dữ liệu độ ẩm / Nhiệt độ có thể được tải về máy tính qua cổng USB và CP03U Reader.
Đặc điểm kỹ thuật

Lịch sử
    3Thắc mắc