Các sản phẩm

Phụ kiện
cảm ứng ánh sáng

cảm ứng ánh sáng

Đèn cảm ứng tự động được trang bị máy dò cơ thể người và bộ cảm biến ánh sáng. Nó có thể tự động bật khi nó cảm nhận được chuyển động của cơ thể con người. Thiết kế từ tính dễ dàng gắn vào tủ. Nó được cung cấp bằng pin.
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Kiểm tra

    Lịch sử
      3Inquiry Cart