Các sản phẩm

Phụ kiện
cảm ứng ánh sáng

cảm ứng ánh sáng

Sự miêu tả
Đèn cảm ứng tự động được trang bị máy dò cơ thể người và bộ cảm biến ánh sáng. Nó có thể tự động bật khi nó cảm nhận được chuyển động của cơ thể con người. Thiết kế từ tính dễ dàng gắn vào tủ. Nó được cung cấp bằng pin.
Lịch sử
    3Thắc mắc