Các sản phẩm

Phụ kiện
Colorful Kho thùng

Colorful Kho thùng

Các thùng có màu sắc trực quan có thể được lắp đặt trên mỗi cửa sổ của tủ đồ khô để mở rộng không gian phân loại và lưu trữ, giúp tiết kiệm năng lượng tìm kiếm và tránh nhầm lẫn.

* Có sẵn cho F1 / X2 / A1 / A20-200 / 400/600 / 1200-6 tủ khô.
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Kiểm tra

    Lịch sử
      3Inquiry Cart