Các sản phẩm

Phụ kiện
Nitơ điền đun QĐN

Nitơ điền đun QĐN

Sự miêu tả
Thiết bị này có thể được cài đặt trên tủ khô F1 / X2 / A1 / A20. Khi cửa mở và độ ẩm tương đối tăng lên, QĐN sẽ tự động lấp đầy không khí nitơ để tăng tốc độ phục hồi. Nó sẽ ngăn dòng khí nitơ khi đạt được độ ẩm ưa thích trong tủ. Vì vậy, nitơ sẽ không được bơm liên tục.

Nếu bạn quan tâm đến tủ nitơ có cùng hệ thống, vui lòng tham khảo tủ Nitơ thông minh của chúng tôi: Liên kết: Kiểm tra
Lịch sử
    3Thắc mắc