Các sản phẩm

Tủ thông minh N2
N2 Nitơ Tủ / khô Air Nội

QS-1200-6(1250L)

N2 Nitơ Tủ / khô Air Nội

Mô hình QB-1200-6 QB-600 QS-1200-6 QS-600
Hình ảnh sản phẩm
Độ ẩm 1 ~ 50% RH, điều chỉnh
Độ chính xác ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃
Vôn 110V / 230V
Kích thước ngoài (mm) W1200 * D672 * H1820 W600 * D672 * H1820 W1200 * D672 * H1820 W600 * D672 * H1820
Kích thước bên trong (mm) W1198 * D644 * H1618 W598 * D644 * H1618 W1198 * D635 * H1647 W598 * D635 * H1647
kích thước Shelf (mm) W1155 * D530 * H20 W555 * D530 * H20 W1155 * D530 * H20 W555 * D530 * H20
Sức chứa 1250L 624L 1250L 624L
Số Kệ 5 5 5 5
Công suất tiêu thụ Ave. 20Wh
Tối đa 50W
Ave. 20Wh
Tối đa 50W
Ave. 20Wh
Tối đa 50W
Ave. 20Wh
Tối đa 50W
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Kiểm tra

    Lịch sử
      3Inquiry Cart